Posts Tagged ‘odpady komunalne grodziec’

Harmonogram wywozu odpadów 2015

3 stycznia 2015

grodziec2

Reklamy

UWAGA! WAŻNE!

16 marca 2013

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku w gminach, od lipca 2013 roku to gmina Jasienica przejmie odpowiedzialność za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców.

Bardzo ważne jest, aby wypowiedzieć dotychczas obowiązujące umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych zawartych z firmami zajmującymi się tym, aby nie ponosić podwójnych kosztów.

„W czwartek 31 stycznia 2013 podczas Sesji Rady Gminy Jasienica podjęte zostały uchwały dotyczące wdrożenia nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W Gminie Jasienica, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniesie 8,00 zł od osoby. Jeżeli zbiórka selektywna nie będzie prowadzona opłata ta wyniesie 15,00 zł od osoby.

Najważniejsze zmiany to:
– nowy system odbioru odpadów wchodzi w życie od 1 lipca 2013 r. – opłatę za wywóz odpadów będziemy wpłacać do Gminy. Gmina w przetargu wyłoni firmę odbierającą odpady z wszystkich posesji. Odpady „mokre” oraz odpady niesegregowane będą odbierane co dwa tygodnie, odpady „suche” (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania) będą odbierane raz w miesiącu. Popiół obowiązkowo musi być zbierany selektywnie w odrębnych pojemnikach lub workach, w okresie od 1 października do 30 kwietnia popiół będzie odbierany co dwa tygodnie. Zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe odbierane będą dwa razy w roku.

W związku z tym, że nowy sposób odbioru odpadów wchodzi w życie od 1 lipca 2013 roku należy pamiętać o odpowiednio wcześniejszym rozwiązaniu umowy z obecnym odbiorcą. Jeżeli umowa zawiera np. 3-miesięczny okres wypowiedzenia, należy ją wypowiedzieć do 31 marca br.”

smiec

Poniżej zamieszczona zostaje całość komunikatu z gminy Jasienica oraz wzór wypowiedzenia umowy, który można wydrukować, bądź przepisać ręcznie (kliknij na dokument, aby go powiększyć):


11

gfx22

gfx33

Źródło dokumentu: www.jasienica.pl